maanantai 9. maaliskuuta 2015

Saimaa Sharing Economy

Maailma muuttuu. Jakaminen ja yhteistoiminta ovat dynaamisia voimia, joka liikuttavat taloutta ja synnyttävät mullistavia innovaatioita - edellyttäen, että mukana on toimijoita, joilla on näkemystä, osaamista, tahtoa, rohkeutta ja halu toimia yhdessä. Uusi talous osallistaa erilaisia ihmisiä, yrityksiä, tiedeyhteisöjä ja julkisorganisaatioita.

Viime viikolla maailailin blogissani kuvaa Saimaan alueesta uutena "piilaaksona". Jatkan idean kehittelyä saamani palautteen pohjalta. Ensimmäisenä heitetään tuo Friscoon viittaava termi pois, sillä täällä ollaan synnyttämässä jotain ainutlaatuista.

Saimaa Sharing Economy olisi Lappeenrannan, Imatran, Savonlinnan, Joensuun, Kuopion, Varkauden ja Mikkelin kaupunkien muodostaman soikean maantieteellisen alueen puitteissa rakentuva globaaleihin haasteisiin ja asiakaskokemuksesta vertikaalisesti integroituviin liiketoimintoihin innovatiivisia ratkaisuja tuottava verkosto.

Ytimen muodostaisi merkittäviin ratkaisuihin pystyvä, etupäässä nuorista ajattelijoista koostuva yhteisö. Yhteisön jäsenet löytyisivät lähinnä yliopistoista, ammattikorkeakouluista ja muista opinahjoista ja näiden lisäksi mahdollisesti mitä yllättävimmistä paikoista - myös yrityksistä ja erilaisista pienistä vielä tuntemattomista ajatushautomoista.

Ytimen tuottamien ideoiden kaupallistamista tukisi esimerkiksi start-up kehittelyyn keskittyvä osuuskunta, jonka puitteissa kehittyisi ainutlaatuinen osaaminen uusien globaalin mittakaavan menestykseen tähtäävien yritysten synnyttämiseksi. Osuuskunta kehittäisi järjestelmällisesti sosiaalista pääomaa Saimaa Sharing Economy:n puitteissa sekä rajattomasti sen ulkopuolella. Se mobilisoisi esimerkiksi Saimaan alueen menestysyrittäjiä ja yritysten erilaisia osaajia sekä yliopistojen tutkimusalustoilta omien tutkimusalojensa huippututkijoita tukemaan niin tuote-, palvelu- kuin prosessi-innovaatioiden tuottamista. Samalla se loisi uudenlaisia ja innostavia siteitä Saimaan alueen eri yliopistojen kesken mahdollistaen perinteiset rajat ylittävää älyllistä ristipölytystä. Lisäksi osuuskunta toisi yhteen Saimaan alueen bisnesenkelit ja muut pääomasijoituksista kiinnostuneet sekä perinteiset finanssi-instituutiot - ja pikku hiljaa vastaavat toimijat myös entistä etäämmältä. Osuuskunta ei itse kaupallistaisi mitään, vaan kaupallistaminen tapahtuisi osuuskunnan avulla organisoiduissa start-upeissa, joihin sijoitukset ja lainat kohdistettaisiin. Osuuskunta rahoittaisi toimintaansa muun muassa sijoittajamma vaihtelevia summia sen avulla perustettuihin start-up -yrityksiin. TEKES ja ELY-keskukset olisivat innolla mukana, kun ne näkisivät Saimaa Sharing Economy:n alkavan synnyttää tarkoituksensa mukaisia tuloksia.

Saimaa Sharing Economy alkaisi ennen pitkää muodostua mailman laajuisesti tunnetuksi käsitteeksi. Maailmalla ihailtaisiin sitä kuinka suomalainen yhteiskunnallinen infra ja yhteisöllisyys ovat mahdollistaneet ainutlaatuisen koko maailmaa ravistelevan ja kestävää kehitystä tukevan jakamiseen ja osallisuuteen perustuvan talouden syntymisen. Kun osuuskunnan tuella kasvavia entisiä start-upeja listattaisiin aktiivisesti pörssiin, listausannit kiinnostaisivat maailman laajuisesti. Näin globaalit pääomavirrat käännettäisiin Saimaan alueelle tukemaan alueen elinvoimaisuutta ennen näkemättömällä tavalla. Myös yrityskauppamarkkinat olisivat Saimaan alueella vertaansa vailla.

Vastuullisuus olisi kaiken toiminnan ytimessä, joten Saimaasta ja sen luontoarvoista pidettäisiin hyvää huolta. Matkailuelinkeino nousisi ennen näkemättömään kukoistukseen, sillä ihmiset ympäri maailman haluaisivat nähdä ja kokea järven, jonka kirkkaiden vesien ja vehreän luonnon äärellä ratkeavat maailman ongelmat, syntyy uskomaton taloudellinen vireys ja tehdään edistyneimmät yhteiskunnalliset kokeilut muun muassa koulutuksen, turvallisuuden, luonnonsuojelun, terveydenhuollon ja syrjäytymisenehkäisyn alueilla.

Mitä siis odotamme? Laitetaan Saimaa Sharing Economy liikkeelle ja sitä ei pysäytä mikään.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti