tiistai 12. marraskuuta 2013

OT sopii LUTiin kuin nenä päähän

Yliopistojen strategista johtamista on viime vuosina vahvistettu merkittävästi. Varsinkin meillä Lappeenrannassa arvot ja strategia ovat tärkeitä toiminnan ohjaajia. Siksi onkin syytä kysyä kuinka osuustoimintaprofessuuri ja osuuskuntien menestystekijöiden ja niiden johtamisen tutkimus istuvat LUTin arvoihin ja strategiaan.

Yliopiston henkilökunnan määrittelemät arvot ovat rohkeus menestyä, intohimo luoda uutta tieteen avulla ja tahto rakentaa hyvinvointia. Strategia kiteytyy yhteen sanaan: yhdessä.

Rohkeus menestyä tarkoittaa keskittymistä erityisosaamiseemme ja sen kehittämiseen, sitoutumista tuloksellisuuteen, yhteistyöhön ja sen kehittämiseen sekä uusien ideoiden ja toimintatapojen ennakkoluulotonta hyödyntämistä. Osuustoiminnan tutkimus ilmentää tätä arvoa siten, että siihen tarttuminen on vaatinut kaikilta tiimin jäseniltä ennakkoluulottomuutta ja rohkeutta. Meidän aloittaessa osuustoimintajohtamisen tutkimusta noin vuosikymmen sitten löytyi maailmalta vain kourallinen alan tutkijoita ja aktiivisesti julkaisevia ei oikeastaan ainuttakaan. Ainakin ulkopuolisten silmissä kyseessä oli merkittävä riski. Olemme kuitenkin määrätietoisesti kehittäneet osaamistamme tällä liiketaloustieteessä ja johtamisessa varsin erityisellä alueella. Tutkimusta on tehty yhteistyössä, yhteistyötaitoja on hiottu ja tiimin jäsenten sitoutuminen tuloksellisuuteen on tänään vahvempaa kuin koskaan.

Intohimo luoda uutta tieteen avulla tarkoittaa puolestaan toiminnan perustamista korkeatasoiseen akateemiseen etiikkaan, tieteellisten tulosten hyödynnettävyyden edistämistä ja yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa sekä aktiivista osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun. Osuustoiminnan tutkimus nousee nimenomaan tästä arvosta. Tiimimme suhtautuu intohimoisesti uuden luomiseen. Juuri eilen eräs tiimini jäsen ilmaisi kuinka hienoa on luoda tieteellisiin keskusteluihin aidosti uutta tietoa, eikä vain jalostaa pienin askelin jotain mitä kymmenet tuhannet muut tekevät. Osuustoiminnan tutkimus tarjoaa mahdollisuuden todella merkittäviin kontribuutioihin. Uudelle tiedolle on globaalisti valtava kysyntä, mikä vetää tiimin yhteistyöhön elinkeinoelämän kanssa ja toisaalta saa meidät osallistumaan aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Tahto rakentaa hyvinvointia viittaa yliopistomme haluun tehdä maailmasta parempi paikka elää ja toimintaamme, joka herättää luottamusta sisäisissä ja ulkoisissa sidosryhmissä, sekä tiedostettuun vastuuseen itsestämme ja ympäröivästä yhteiskunnasta. Tämä arvo on jo sinällään kuin osuustoiminnasta ammennettu. Osuustoiminnassa korostetaan luottamusta sekä vastuuta ja orientaationa on muutos parempaan. Tätä korostaen YK:n kansainvälisen osuustoimintavuoden 2012 teemana oli ”osuuskunnat rakentavat parempaa maailmaa”. Osuustoiminnan tutkimus luo tiedollisia työkaluja tämän tehtävän toteuttamiseen. Rakentaessamme näitä työkaluja pyrimme toimimaan tiiminä avoimesti ja vastuullisesti. Yliopistokin vahvistaa luottamusta osoittamalla sitoutumista tutkimukseemme ja rahoittajien asettamiin ehtoihin.

Yhdessä tarkoittaa sitä, että tyypillisten siilojen ja kuppikuntien puolustamisen (politikoinnin ja pelaamisen) sijasta yliopistomme kaikki toimijat sitoutuvat puhaltamaan yhteen hiileen niin keskenään kuin eri sidosryhmien suuntaan. Osuustoiminnan ydinidea numero yksi on sama kuin yliopistomme strategia. Keskeisiä käsitteitä ovat yhteenliittyminen, yhteistyö ja sopu. Tässä hengessä on myös osuustoiminnan tutkimuksen tiimi pyrkinyt edistämään yliopiston ja oman tiedekuntansa asiaa – eli niin sanotusti osallistunut talkoisiin. LUT –lippua pidetty korkealla joka paikassa. Pyrkimyksenä on avata mahdollisuuksia yhtäältä elinkeinoelämältä saatavaan tutkimusrahoitukseen ja toisaalta mielekkäisiin kansainvälisiin yhteistyösuhteisiin tutkimuksessa ja akateemisissa organisaatioissa.

LUTin strategian painopisteitä ovat vihreä energia ja teknologia, kestävä kilpailukyvyn luominen ja kansainvälinen venäjäyhteyksien rakentaminen. Osuustoimintatiimin tekeminen osuu käytännössä kaikille alueille. Vihreän energian ympärille rakentuva osuustoiminta ei ole toistaiseksi ollut tiimin omana tutkimuskohteena, mutta siihen liittyvän tiedon syntymiseen ja levittämiseen on muulla tapaa osallistuttu. Venäjäyhteyksien rakentaminen on toistaiseksi rajoittunut sikäläisen delegaation osuustoiminta-aiheiseen vierailuun LUTissa ja allekirjoittaneen rooliin Belgorodin yliopiston tieteellisen lautakunnan jäsenenä.

Parhaiten osuustoimintajohtamisen tiimin tekeminen sijoittuu painopisteen kestävä kilpailukyvyn luominen -alueelle, joka itse asiassa yhdistää LUTissa kaikki tiedekunnat. Noin 80% LUT:n professoreista mukana painopistealueen toiminnassa. Tutkimustiimillämme on tällä alueella vahva yhteistyöverkosto ja hyvät suhteet elinkeinoelämään. Osuustoiminta on ideoiltaan nimenomaan kestävää liiketoimintaa, kuten bisneskoulujen akkreditointeja tekevä European Foundation for Management Delopment (EFMD) raportissaan toteaa. Toisaalta tiimimme tutkimustoiminta on keskittynyt pääasiassa osuuskuntien ylimmän johdon tehtäväkenttään ja kilpailukyky- ja etukysymyksiin. Teemme mielellämme yhteistyötä omassa tiedekunnassamme, yliopistossamme ja muissa yliopistoissa aina sosiaaliseksi yrittäjyydeksi nimitettävän toiminnan alueelle asti, mutta tiimin huomio on rahoittajien linjauksen mukaisesti nimenomaan suurten osuuskuntien menestystekijöiden tutkimuksessa.

LUTin arvoihin ja strategiaan sitoutuen OT-professuuri ja sen ympärille rakentuva tutkimustiimi toteuttaa yliopiston missiota, joka on Suomen (maailman) hyvinvoinnin ja kestävän kilpailuedun rakentaminen tieteen, tekniikan ja talouden osaamisella. Pyrimme myötävaikuttamaan yliopistomme vision toteutumiseen eli siihen, että olemme ketterä ja kansainvälinen taloutta ja tekniikkaa yhdistävä tiedeyliopisto, joka on ydinosaamisaloillaan vähintään eurooppalaista kärkeä.

Alkuperäiseen kysymykseen palatakseni, osuustoimintaprofessuuri ja siihen sisältyvä osuuskuntien menestystekijöiden ja niiden johtamisen tutkimus istuvat erinomaisesti LUTin arvoihin ja strategiaan, erityisesti kestävä kilpailukyvyn luominen – painopisteen alueelle. Tässä suhteessa osuustoimintatutkimukseen investoiminen ja nimenomaan OT-professuurin painotuksin on LUTissa hyvin perusteltua.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti