perjantai 17. tammikuuta 2014

Kooperatiivi ry

Tämän päivän ohjelmassa pääosaa näyttelee Taloudellisen yhteistoiminnan ja osuustoiminnan tutkimuksen seuran, Kooperatiivi ry:n, johtoryhmän kokous. Kooperatiivi on vuonna 1984 perustettu tutkijoiden yhdistys, joka on Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan jäsen. Yhdistyksellä on siis takanaan 30 vuoden mittainen taival missionaan ihmisten ja organisaatioiden omaehtoisen taloudellisen yhteistoiminnan tutkimuksen ja tutkimustiedon hyväksikäytön edistäminen yhteiskunnallisten ongelmien ja kehittämishaasteiden ratkaisuissa. Tänään pohdimme miltä yhdistys näyttää vuonna 2020, kuinka se toteuttaa tarkoitustaan tulevina vuosina ja millaisella strategialla.

Olemme aiemmin linjanneet, että Kooperatiivi järjestää yhteistyössä muiden vastaavien organisaatioiden sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa työpajoja ja seminaareja, jotka toteuttavat yhdistyksen missiota. Tulevaisuudessa Kooperatiivi voi myös esittää julkisia kannanottaja ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, muun muassa järjestämiensä seminaarien pohjalta.

Yhdistyksen toiminta on sikäli varsin ajankohtaista, että erilaiset yksilöiden ja organisaatioiden yhteistoiminnan muodot ovat nousseet tietointensiivisessä ja palveluihin keskittyvässä yhteiskunnassa tärkeään asemaan. Erilaiset yhteistoiminnalliset ratkaisut on toisaalta nostettu esiin peräänkuulutettaessa taloudellisesti, inhimillisesti ja ekologisesti kestävämpää kehitystä.  
Yhteistoimintaa ja sen eri muotoja koskevaa tieteellistä tietoa on kuitenkin usein liian vähän käytössä tai se ei toisaalta saavuta tarvitsijaansa. Nämä puutteet ja haasteet ovat nousseet viime aikoina vahvasti esiin muun muassa Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ja Kansainvälisen Osuustoimintaliiton (ICA) raporteissa ja julkilausumissa. Myös bisneskouluja arvioiva ja näille tunnustuksia jakava johtamisen kehittämisen säätiö EFMD on nostanut yhteistoimintateeman kehittämistoiminnan ytimeen.
Kooperatiivilla on tällä hetkellä muutamia kymmeniä henkilöjäseniä. Jäseneksi voi liittyä kuka tahansa henkilö, joka haluaa osallistua Kooperatiivin toimintaan, nauttia jäsenyyden eduista ja/tai yksinkertaisesti ilmaista tukensa yhdistykselle. Vuotuinen jäsenmaksu on 30€ (päätoimiset opiskelijat 20€). Yritysten ja muiden organisaatioiden vuotuinen kannatusjäsenmaksu on 500€.
Jäsenetuihin kuuluvat paitsi osuus tärkeän yhdistyksen toiminnasta myös seminaari- ja lehtialennuksia. Seminaarialennukset ovat seminaarikohtaisia. Lehtialennuksista mainittakoon Osuustoimintalehden alennushinta Kooperatiivin jäsenille. Tämän johdon ja hallinnon laadukkaan ammattilehden uudet tilaajat saavat puolen vuoden numerot (kolme numeroa) ilmaiseksi, jonka jälkeen vuositilausta voi jatkaa 26 euron erikoishintaan.
Kerron Kooperatiivista ja sen toiminnasta lisää myöhemmin. Seuraa tapahtumiin liittyvää tiedottamistamme ja tule mukaan! 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti