keskiviikko 9. lokakuuta 2013

Kun suuri on kaunista

Osuuskuntiin liitetään usein pienuus. Tämä vastaa todellisuutta vain harvoin. Liki kaikki osuuskunnat ovat toki joskus olleet pieniä. Vain harvoin osuuskunta perustetaan useiden kymmenien ihmisten tai yritysten toimesta perustettu. Tyypillisesti perustajina on pieni porukka, joka alkaa sitten ottaa uusia jäseniä mukaan yhteistoiminnallisten etujen lisäämiseksi.

Hyvin usein yhteistoiminnan on tarkoituskin houkuttaa mukaansa suuret joukot kuluttajia tai tuottajia, yhä useammin molempia saman osuuskunnan puitteisiin. Osuustoiminnan ytimessä on nimenomaan ihmisten ja yhteisöjen yhteenliittyminen, joten pienuuden ihannointi toimii osuustoiminnan ideaa vastaan. Pienuuden ihanteen viljeleminen voitaisiin nähdä jopa suurten kilpailijoiden taustoittamana propagandana, jolla pyritään laittamaan kapuloita osuustoiminnan rattaisiin. Paha, paha osuuskunta, kun se kasvaa! Kasvava osuuskunta ei on kadottanut juurensa!

Osuuskuntamallia voidaan toki hyödyntää kohtuullisen suljetun ja pienen keskenään intensiivisesti riippuvaisen tiimin yrittäjyyden näyttämönä. Eli jäsenmäärän kasvu ei ole aina välttämättömyys, eikä avoimen jäsenyyden ideakaan ole aina täysin perusteltu.

Volyymiorientoituneissa osuuskunnissa kasvu eri mittareilla on normaali osa kehitystä. Näennäistä kasvua tulee jo inflaation muodossa. Jos liikevaihto pysyy samana se siis itse asiassa sopistuu. Tämä on aina hyvä muistaa kasvusta puhuttaessa. Osuustoiminnan ideana on vahvistaa yhteistoimintaa palkitsemalla käyttäjiä ja keskittäjiä. Myönteinen kierre tarkoittaa lisääntyvää käyttöä ja keskittämistä. Tämä tarkoittaa kasvua, vaikka jäsenmäärä pysyisi samana. Kasvu on vielä vahvempaa, jos jäsenmäärät lisääntyvät. Osuuskunnan tulee myös pyrkiä löytämään uusia mahdollisuuksia palvella jäsentensä tyydyttämättömiä tarpeita. Tässä onnistuminen johtaa sekin kasvuun.

Monet ovat onnistuneet erittäin hyvin. Global 300 raporttia on julkaistu jo muutamien vuosien ajan. Raportteja lukemalla voi seurata suuria osuuskunta ainakin lukujen valossa. Tuoreimpien tietojen mukaan 300 suurimman osuuskunnan yhteenlaskettu liikevaihto (joka ei suinkaan ole keskeisin mittari osuustoiminnassa) oli noin 2000 miljardia Yhdysvaltain dollaria (vuodesta 2008 nousua noin 100 miljardia dollaria vuodessa). 300 suurinta osuuskuntaa olisi noin maailman seitsemänneksi suurin talous valtioiden välisessä vertailussa.

Global 300 raportti nostaa esiin sen, että osuuskunnat toimivat erittäin kilpailluissa ympäristöissä ja käytännössä kaikilla talouden sektoreilla. Monissa kilpailutilanteissa ei osuuskunnilla olisi edellytyksiä totetuttaa tehtäväänsä, jos ne ihannoisivat pienuutta. Vain riittävän suurina ja vahvoina ne voivat toimia riittävän kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti ollakseen jäsenilleen paras vaihtoehto. On aina hyvä muistaa, että osuuskunnat ovat olleet ja tulevat jatkossakin olemaan joukkovoimaan uskova vapaan markkinatalouden toimija. Tulevaisuus voi murtaa paitsi toimintamallit myös perinteiset käsitykset organisaatioiden rajoista. Tällöinkin osuuskuntien toimittava markkinoiden vaatimusten mukaan. Liki joka alalla suunta on toistaiseksi ollut se, että vain suuret pärjäävät ja pienille jää sivusta katsojan rooli. Niin kauan kuin tämä trendi jatkuu on kaunista, että meillä on myös erittäin suuria osuuskuntia, joiden sydämenä sykkii osuustoiminta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti