keskiviikko 23. lokakuuta 2013

Nyrkkiä pöytään osuuskunnat!

Osuustoimintatietämyksen puute on erittäin vakava ongelma yhteiskunnassamme. Tämä tuli jälleen vahvasti esiin eilisen SOTE-keskusteluissa ja tämän päivän yritystapaamisissa. Poliitikot, virkamiehet, edunvalvojat ja asiantuntijat ajattelevat osakeyhtiölatuja pitkin. Osuuskuntamalli torpataan poliittisissa prosesseissa ja viranomaisten toimissa. Toisaalta se tapetaan mielikuvissa ja asenteissa. Kun mallia ei tunneta, ennakkoluulot ja virheelliset tulkinnat jylläävät.

Kansalaisinfossa eri tahot haastoivat minut henkilökohtaisesti tekemään asialle jotain ja pian. Otan haasteen mielelläni vastaan – ja olen jo ottanutkin. Yksikin henkilö voi saada jotain aikaan, mutta joukkovoimaa tarvitaan ja taloudellista painoarvoa sanojen taakse.

Osuuskuntien on itse ryhdyttävä pitämään enemmän ääntä osuustoiminnasta. Niiden on vaadittava osuustoimintamallin perusteellista huomiointia kaikilla yhteiskunnallisen toiminnan foorumeilla. Ei voi olla niin, että osuuskuntaa ei yksinkertaisesti haluta nähdä varteenotettavana mallina tai sen käyttö jopa kategorisesti kielletään, kuten nyt kuuluu monilla eri rintamilla käyneen. 

Tiedon ollessa kriittinen tekijä eri instituutionalisten toimijoiden valmiuksissa ja asenteissa, osuuskuntien tulee suoraan sanottuna kovistella ylipistoja. Niiden on vaadittava yliopistoilta osuuskuntien laadukasta palvelemista tutkimus- ja opetustoiminnan muodossa.  Valitettavia ovat ne tarinat, joissa osuustoiminnasta innostunut osuuskunta on käännytetty yliopistolta tutkijoiden nostaessa kädet pystyyn: "emme ymmärrä osuuskuntia". Tämä ei voi olla hyväksyttävää toimintaa.

Aika on muutokselle otollinen. Yliopistojen rahoitusmallit ovat muuttuneet. Ulkopuolisen rahoituksen vaatimukset ovat kovia, joten raha puhuu. Moni yliopistoyksikkö alkaa olla nyt siinä tilassa, että osuustoiminta alkaa kyllä kiinnostaa, kun sen tutkimukseen on rahoitusta tarjolla.

Menkää siis osuuskuntien edustajat vaikkapa maakunnittain yhdistyneinä lähimmän kauppatieteellisen tiedekunnan dekaanin juttusille. Lahjoittakaa rahaa ja laittakaa ehdoksi osuuskuntien tutkiminen, ei vain kontekstina vaan osuustoiminnan näkökulmasta ja osuustoiminnan teoriaan myötävaikuttaen.

Vaatikaa myös osuustoiminnan opettamista kyseisessä yksikössä. Suhteutettuna osuustoiminnan vaikuttavuuteen yhteiskunnassa tulisi kaikissa keskeisissä talous- ja yhteiskuntatieteellisissä opinahjoissa olla osuustoiminta edustettuna perusopetuksessa. Miksi teidän pitäisi hyväksyä se, että yhteisesti kustannettu opetus tuottaa päällikkö- ja johtotason työvoimaa räätälöitynä lähinnä osakeyhtiötalouden tarpeisiin?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti