maanantai 17. maaliskuuta 2014

Vastuullisuudesta kilpailuetua

Muun muassa Hesari kertoo tänään yritysvastuuta edistävän yhdistyksen FIBS:n tutkimuksesta, jonka mukaan yritysjohtajat eivät ymmärrä yhteiskuntavastuullisuuden vaikutusta yrityksen tulokseen. Yhteiskuntavastuusta puhutaan ja sen sanotaan olevan tärkeää, mutta yritysvastuuta ei osata kytkeä kustannussäästöihin tai myyntiin.

Olisi mielenkiintoista tutkia kuinka yritysvastuu ymmärretään on erityisesti OT-yritysten johtajien parissa. Ymmärretäänkö esimerkiksi osuuskaupoissa ja –pankeissa sekä keskinäisissä vakuutusyhtiöissä se kuinka vastuullisuus luo arvoa asiakasomistajille suoraan ja välillisesti? Kyse on OT-yrityksen ja sen ympäristön välisestä suhteesta ja ympäristön eri toimijoiden tätä suhdetta koskevista päätöksistä. OT-yrityksissä voitaisiin niiden arvoperustan (huolenpito yhteisöstä, reiluus ja oikeudenmukaisuus) ja jo yksinomaan riskienhallinnan kannalta (toimintaympäristöä ei voi vaihtaa) odottaa sidosryhmäsuhteiden ja OT-yritykseen keskeisesti liittyvien eri toimijoiden päätöksentekoprosessien olevan erityisen huomion kohteena. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole.

FIBSin tutkimukseen osallistuneiden yritysjohtajien olisi hyvä kouluttaa itseään organisaatioteoreettisissa perusasioissa koskien organisaation ja sen toimintaympäristön välisiä suhteita. Tätä kautta vastuullisuuden vaikutus yrityksen suoriutumiseen voisi avautua aivan uudella tavalla. OT-yritysten ei kannata jäädä odottelemaan muiden oivalluksia. Sen sijaan niiden on pyrittävä välittömästi syventämään ylimmän johdon ymmärrystä siitä millaisten mekanismien kautta vastuullisuus tai vastuuttomuus vaikuttaa yrityksen suoriutumiseen. Vain täten voi vastuullisuudesta tulla OT-yrityksille erityinen kilpailuetutekijä.   

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti