perjantai 21. marraskuuta 2014

Edustajistolle kausiluontoinen puheenjohtaja? Eipäs hätäillä!

Yritysten hallintoon ja organisaatioihin ylipäätään liittyvä tutkimus osoittaa, että mikään ihmisjoukko ei hoida vaikuttavasti tehtäviään ilman sen tarkoitusta ja roolia vaalivaa johtajaa. Tältä pohjalta olen itsekin pitänyt esillä kysymystä koskien tarvetta nimittää osuuskunnan edustajistolle kausiluontoinen puheenjohtaja, jotta se toteuttaisi mahdollisimman osaavasti juridista rooliaan osuuskunnan kokouksen korvikkeena ja osuustoiminnallista rooliaan jäsenten yhteenkuuluvuudesta ja sovun demokratiasta huolehtivana "jäsenneuvostona". Kysymykselle pontta toivat myös graduntekijöiden tutkielmat. Ne puhuivat sen puolesta, että edustajiston puheenjohtajuuteen tulisi kiinnittää erityistä huomiota.

Kokemukset osuustoimintayritysten hallinnosta kuitenkin osoittavat, että malli on valttia. Osuuskuntien ei kannata ryhtyä suin päin nimittämään kausiluontoisia puheenjohtajia. Ensin on kiinnitettävä huomiota hallintokulttuuriin yleensä - ennen kaikkea hallinnon eri portailla toimivien ihmisten osaamiseen niin omien tehtäviensä ja roolinsa kuin toisilla hallintoportailla vaikuttavien tehtävien ja roolien osalta.

Sääntöjen mukaan tehtävät ja roolit ovat periaatteessa selkeät. Käytännössä näin ei kuitenkaan ole. Tämä selviää tutkimuksista ja kokemus kertoo samaa. Jos ja kun tonttien osalta on epäselvyyksiä, voi edustajiston pidempiaikaisen puheenjohtajan nimittäminen aiheuttaa haasteita hallinnon toimivuuden kannalta. Ei ole takuita, etteikö EPJ pyrkisi tarkoitettua suurempaan rooliin.

Nykyisellään osuuskunnissa onkin hyvä ottaa askelia edustajiston toiminnan kehittämisessä siten, että hallintoneuvoston puheenjohtaja vastaa siitä. Edustajiston kokouksiin valittakoot edelleen puheenjohtaja kokous kerrallaan. Näin voidaan edetä hallitusti ilman rooliepäselvyyksiä. Edellyttäen tietenkin, ettei myöskään hallintoneuvoston puheenjohtaja astu edustajiston toimialueelle, vaan pyrkii edesauttamaan edustajiston jäsenten roolitietoisuutta ja osaamisen kehittymistä. Tässä voi sitten tehdä hyvähenkistä yhteistyötä kulloiseenkin edustajiston kokoukseen valittavan puheenjohtajan kanssa. Voidaanpa luoda jokin systeemikin siihen, että kokouksen puheenjohtajan valinta valmistellaan hyvissä ajoin, mikä mahdollistaa perusteellisen valmistautumisen.

Joissain osuuskunnissa on valittu edustajistolle kausiluontoinen puheenjohtaja. Näistä saatuja kokemuksia - hyviä ja huonoja - kannattaa seurata tarkasti. Tutkimuksenkin aiheeksi tama sopisi mainiosti!


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti