keskiviikko 3. joulukuuta 2014

Osuustoiminnan alueellinen vaikuttavuus on monipuolista

Porissa vietettiin eilen osuustoiminnan juhlaa Satakunnan Osuuskaupan, Satamaidon ja Länsi-Suomen OP:n järjestämässä Osuustoimintailtapäivässä. Se voi myös OT-proffan Satakuntaan.

Iltapäivän teemana oli syventää yleisön ymmärrystä osuustoiminnasta alueellista hyvinvointia edistävänä voimana. Syventämistä asiassa onkin, sillä pelkästään euroissa määriteltynä vaikuttavuus on merkittävästi suurempaa kuin on julkisesti tiedossa. Niin tuottajien kuin kuluttajien osuuskunnat kokoavat toimialueensa niukat ja hajanaiset taloudelliset voimavarat yhteen, allokoivat ne osaavasti jäsenten yhteistoiminnan tueksi ja palauttavat käytännössä kaiken syntyvän lisäarvon takaisin alueelle esimerkiksi hintaetujen, keskittämisetujen, palveluverkoston kehitystyön, palkkojen ja verojen muodossa.

Taloudellisen vaikuttavuuden varjoon jää usein se, että osuustoiminnalla on merkittävä sosiaalinen vaikuttavuus. Osuustoiminta nimittäin mobilisoi laajona joukkoja muutoin enemmän tai vähemmän hajanaisia toimijoita ja muodostaa täten toimialueelleen tärkeää sosiaalista pääomaa. Osuuskunnan myötä alueelle toisin sanoen syntyy perustaa monenlaiselle koordinoidulle toiminnalle ja sosiaalisille rakenteille. Osuustoiminnassa syntyy myös johtajuutta, joka on tärkeää toimialueen luotsaamiseksi kohti menestyksekästä tulevaisuutta.

Liian usein huomiotta jää myös osuustoiminnan tiedollinen vaikuttavuus. Osuustoiminta parhaimmillaan on muutosorientoitunut voima, joka elää jatkuvista innovaatioista - niin palveluiden kuin organisoitumisen saralla. Minimissään osuustoiminta yhdistelee monipuolisesti toimialueensa osaamisia ja tuottaa osuuskuntien kautta toimialueelle uudenlaista osaamista, esimerkiksi kansallisten ja kansainvälistenkin osuustoiminnallisten verkostojen kautta. Osuuskunnan on oltava jäsentensä kannalta paras vaihtoehto mitä markkinoilla on tarjota. Siksi osaamisen ja edelläkävijyyden vaatimus on ehdoton. Tätä vaaliessaan osuuskunnat kouluttavat ja valmentavat johtoaan, hallintoaan sekä henkilökuntaansa ja tarjoavat jäsenistölle informaatiota olennaisista uusista asioista.

Osuuskunnat eivät ole vielä ryhtyneet kovin laajasti alueellisesta vaikuttavuudestaan raportoimaan. Pitkään tuskin menee ennen kuin tällaistakin aktiviteettia havaitaan. Osuustoiminnan ideat haastavat osuuskunnat näihin talkoisiin. Se on myös niille ja täten koko alueyhteisölle eduksi, että jäsenet ja muut sidosryhmät näkevät osuustoiminnan monipuoliset hyödyt niin itsensä kuin kaikkien muidenkin sidosryhmien kannalta.

Parhaiten vaikuttavuuden ehkä ymmärtää, kun koittaa miettiä mitä taloudellista, sosiaalista ja tiedollista omalta toimialueelta puuttuisi, jos tiettyä osuuskuntaa tai yhtään alueen osuuskuntaa tai keskinäistä yhtiötä ei olisi. Varsinkin suurimpien kaupunkien ulkopuolella olisi elämä todennäköisesti merkittävästi köyhempää kaikilla hyvinvoinnin kriteereillä arvioituna.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti