tiistai 10. helmikuuta 2015

Johtajuus murroksessa - onko yhteiskunta valmis?

Start-up yritykset ovat yleensä tiimiyrityksiä. Niihin eivät päde perinteiset ajatukset yrittäjästä yksinäisenä sankarina, eivätkä myöskään klassiset ajatukset hierarkiasta ja byrokratiasta. Johtajuus muuttaa siis muotoaan ja murtaa monille tuttuja käsityksiä.

Tiimiyrityksissä tärkeitä ovat jaettu näkemys, tarkoitus, asenne, ilmapiiri ja tunnelma. Näitä ruokitaan epämuodollisuudella, avoimuudella, tiiviillä asia- ja tunnesisältöisellä vuorovaituksella, demokratialla, muodollisten johtajapositioiden välttelyllä ja ylipäätään pyrkimyksellä hierarkiattomuuteen. Jaettu johtajuus vastuuttaa kaikki tiimin jäsenet ja toisaalta valtuuttaa heidät. Se motivoi jakamaan palautetta, antamaan keskinäisesti apua sekä kokemaan ja oppimaan yhdessä.

Tämä uusi johtajuus ja rakenteettomuus edellyttää yksilöiltä perinteisiä malleja enemmän. Jokaisen on oltava aloitteellinen, taitava, konflikteja sekä rakentavaa kritiikkiä sietävä ja omattava hyvä itse luottamus. Se edellyttää jokaiselta yksilöltä vahvaa vapaaehtoisuuteen perustuvaa tahtoa olla tärkeä osa johtajuuden prosessia. Jos tätä tahtoa ei ole, tie vie kohti perinteisiä malleja.

Jaettu johtajuus, joka voi imeä mukaansa ydintiimin lisäksi laajankin joukon yksilöitä, haastaa perinteiset käsitykset yrityksistä. Kuinka yritysten hallintoa koskevat lait, säännöt ja viranomaistulkinnat istuvat tähän maailmaan? Mikä on omistajien, hallitusten ja toimitusjohtajan valta sekä vastuu jaetun johtajuuden mallissa? Käykö niin, että meillä on pian lukuisa joukko yrityksiä, joiden sisällä eletään jaetun johtajuuden ja vapaaehtoisen, toiminnan sisältöihin perustuvan sitoutumisen pohjalta ja ulospäin näytetään byrokratiaa - selkein valta- ja vastuusuhteineen ja sopimuksineen?

Vapaaehtoisen yhdessä tekemisen ja mahdollisuuksiin tarttumisen synnyttämä fiilis ja uutta luova ilmapiiri ei saisi missään tapauksessa kuolla byrokratian vuoksi. Tästä pyrin ainakin omalta osaltani pitämään huolen niissä start-up kuvioissa, joissa itse olen mukana. Kannustan vaikkapa palkkaamaan pari byrokraattia luomaan palomuuria sisäisen vapauden ja ulkoisten kahleiden välille. Tämä tosin edellyttää tehtävissä toimivilta niin sisäisen vapauden kuin ulkoisen byrokratian ymmärtämistä. Itselläni uskon olevan eväitä kumpaankin. Muuten en olisi pelialan start-up yrityksen hallituksen puheenjohtaksi ryhtynytkään.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti