maanantai 9. helmikuuta 2015

Pari sanaa omistamisesta resurssiriippuvuuden näkökulmasta

Yritysten syntyä ja omistusoikeuksien määrittymistä voidaan katsoa monesta näkökulmasta. Yksi niistä on resurssiriippuvuuden näkökulma.

Osakeyhtiöit ovat syntyneet ennen kaikkea rahoitustarpeista. Finanssipääomat ovat teollisille toimijalle kriittisiä resursseja ja toisinaan nämä resurssit ovat niukkoja - aikanaan enemmän kuin tänään. Finanssipääoman sijoituksiin on toisaalta liittynyt merkittävä riski, kun ei ole ollut varmuutta tuottavatko kone- ja laiteinvestoinnit sekä eri sidosryhmien kontribuutio toivottua tulosta. Näin ollen on katsottu tarpeelliseksi antaa sijoittajille oikeus kontrolloida yrityksen toimintaa sekä oikeus mahdollisiin ylijäämiin. Voitto on näin ollen motivoinut tuotannollista tehokkuutta sekä tuote- ja palvelumarkkinoilla pärjäämistä.

Osuustoimintayritykset ovat rakentuneet hyvin erilaisista lähtökohdista. Asiakkaat ovat perustaneet osuuskassoja, osuuskauppoja ja keskinäisiä vakuutusyhtiöitä palvelemaan tyydyttämättömiä tarpeitaan haja-asutusalueilla sekä parantamaan asemaansa kaupunkien tuote- ja palvelumarkkinoilla. Sama pätee myös maataloustuottajien sekä työntekijöiden perustamiin osuuskuntiin. Esimerkiksi maidon tuottajille on ollut kriittistä saada raaka-aineensa oikea-aikaisesti kaupaksi ja jalostettavaksi. Toisaalta heille on ollut tarpeellista saada elinkeinonsa harjoittamisen mahdollistama, riittävä hinta tuottamalleen raaka-aineelle. Osuuskuntien jäsenten riskinä on, että yhteistoiminta ei tuotakaan toivottua tulosta, jolloin jäsenten olisi kannattavampaa käydä kauppaa muiden toimijoiden kuin osuuskunnan kanssa - edellyttäen, että tällaisia on olemassa. Tätä riskiä vastaan jäsenille annetaan oikeus kontrolloida yritystä sekä oikeus osuuskunnan ylijäämään. Keskinäiseen riippuvuuteen ja toisten jäsenten osallistumiseen liittyvien riskien vuoksi ylijäämää jaetaan osuuskunnissa osallistumisen suhteessa. Tämä motivoi tuotannollista tehokkuutta ja markkinoilla pärjäämistä. Esimerkiksi tuottajaosuuskunnassa omistajien palkkiot toisin sanoen kytketään toimitusmäärään sekä laatuun ja jos toimitus lakkaa, niin lakkaa hallintovaltakin. Osallistumisen päättyminen on nimittäin peruste jäsenen erottamiseksi.

Yritysmuotojen välistä vertailua ei itse asiassa ole juurikaan tehty tästä näkökulmasta. Tässä siis vinkki hyvästä aiheesta. Jos aihepiirin tutkimus kiinnostaa, ei muuta kuin OT-proffaan yhteyttä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti