sunnuntai 22. syyskuuta 2013

Palkkioiden suhde tekemiseen

Pari graduntekijää on tehnyt tutkimushankkeessamme erään osuustoiminnallisen yritysryhmän toimeksiannosta työtä laatiakseen kyselylomakkeen edustajiston ja hallintoelinten palkkioiden vertailemiseksi osuustoiminnallisten ryhmien välillä ja toisaalta niiden suhteuttamiseksi edustajiston ja hallintoelinten jäsenten varsinaiseen toimintaan ja sen vaativuuteen.

Matkan varrella on niin gradun tekijöitä kuin ohjaajaa hämmästyttänyt kuinka vähän ihan yleisellä tasolla - siis myös osuustoiminnan ulkopuolella - on tehty tämänkaltaista tutkimusta. Kovin usein hallinnon tutkimuksissa tehtävät otetaan annettuna ja esimerkiksi hallitustyön analyysi jää pinnalliseksi: kattaen esimerkiksi jäsenmäärän, sukupuolen, koulutustaustat, kokoontumistiheyden ja tiedon siitä onko itsearviointi tehty. Ikään kuin nämä suoraan kertoisivat jotain hallitustyön laadusta. Kaivataan siis syvemmälle menevää analyysiä.

Valmiit mittarit olisivat aina riskittömämpiä tutkimusta tehtäessä. Tällä kertaa niitä on niukasti tarjolla. Tämän päivän ohjelmassa on graduntekijöiden tapaaminen ja heidän ratkaituehdotustensa pohtiminen yhdessä. Apuja olemme hakeneet henkilöstön kompetenssitutkimuksista ja työn vaativuuden arvioinnista.

Tutkimuksen tarkoituksena on luoda arvoa kohdeorganisaatioille.Edellyttäen, että saamme mittarit riittävän hyvään vireeseen, on tässä toki mahdollisuus joiltain osin myös tieteelliseen arvonluontiin. Mielenkiintoista tietoa tästä hankkeesta syntyy joka tapauksessa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti