maanantai 20. lokakuuta 2014

Yrityskauppamarkkinoihin vauhtia

Tuhannet ja taas tuhannet yritykset ovat tulossa tiensä päähän seuraavien vuosien aikana - ellei niille löydetä jatkajaa. Usein jatkaja löytyy yrittäjäperheen sisältä. Toisinaan yrityksen jatkajaksi valikoituu joko yrityksen toimiva johto taikka sen henkilöstö, joskus molemmat yhdessä. Varsin usein - ja tulevaisuudessa yhä useammin - jatkaja pitäisi kuitenkin löytää yrityksen kanssa jo valmiiksi tekemisissä olevien tahojen ulkopuolelta.

Meillä Suomessa tätä ulkopuolisen jatkajan löytymistä haittaa kovasti se, etteivät yrityskauppamarkkinat toimi. Yrityksen myyjät eivät välttämättä ole tarpeeksi ajoissa liikkeellä, eivätkä välttämättä aktiivisesti kerro myyntiaikeistaan. Potentiaaliset jatkajat ovat puolestaan hajallaan, eivätkä välttämättä löydä heitä kiinnostavia ostokohteita. Ostajaehdokkaita on myös usein liian vähän tai niiltä puuttuu riittävä kokonaisrahoitus - varsinkin pankkien nykyiset rahoitusmahdollisuudet huomioiden. Kaiken tämän lisäksi yrityskauppaosaamisessa on puutteita.

Yrityskauppamarkkinoihin saataisiin lisävauhtia kehittämällä virtuaalisia markkinapaikkoja, herättämällä myyjiä tuomaan intressinsä esiin (tapauksesta riippuen luottamuksellisesti), edistämällä yksityistä pääomasijoittamista yleensä, rohkaisemalla potentiaalisten ostajien ja täydentävää rahoitusta tarjoavien tahojen välistä yhteistyötä sekä houkuttelemalla yrityksen sidosryhmiä osallistumaan yrityskauppojen rahoitukseen. Vetäjiä kaivataan ja niin sanottua "viisasta rahaa" (pääomasijoittaja antaa myös merkittävän osaamispanoksen) on aina oltava mukana. Toisaalta keskeisten sidosryhmien osallistumisella voisi olla paitsi yrityskauppojen toteuttamisen myös niiden jälkeisen menestyksen kannalta ratkaiseva vaikutus - kiitos ostajapuolen käytössä olevien lisääntyvien pääomien ja yhteistoiminnallisen ilmapiirin.

Paljon tämän teeman ympärillä onneksi tapahtuukin. Muun muassa erilaisia seminaareja pidetään ympäri Suomea ja itsekin näissä mukana (esim. Yritystä Kaupan -seminaari Kokkolassa, Omistajanvaihdos 2014 -konferenssi Helsingissä) monin eri näkökulmin. Huomion kiinnittäminen yrityskauppamarkkinoihin itseensä ei kuitenkaan yksin riitä. Ne voivat toimia hyvin vain sellaisessa ympäristössä, jossa omistaminen ja omistamisesta puhuminen on sallittua. Tähän tarvitaan kaikkien kansalaisten, eikä vähiten median, panosta. Ennakkoluuloja voitaisiin uskoakseni murentaa juuri sillä, että eri sidosryhmiä houkutellaan ottamaan vähintään pitkäjänteisen sijoittajan roolia yrityksissä. Näin ymmärrys omistamisen prosesseista voi syventyä ja kunnioitus vetovastuuta ottavaa päämäärätietoista omistajaa kohtaan voi kasvaa.

Muutoksia kaivataan ja pian. Monille kysymys yrityskauppamarkkinoista voi olla etäinen, mutta sillä on suomalaisen yhteiskunnan kannalta keskeinen merkitys. Yrityskantamme on monista osin poliittisistakin syistä suurissa vaikeuksissa, eikä enää lisää ongelmia kaivata. Jos yrityskauppamarkkinoihin ei saada vauhtia, voimme kysyä kuka suomalaisia työllistää ensi vuosikymmenellä. Jokainen voi nähdä, että tuskin työllistäjä on ainakaan valtio.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti