tiistai 6. tammikuuta 2015

Unohdetaan puheet työajasta ja eläkeiästä

Työaika, eläkeikä, työura, jne. joutavat pian käsitteinä romukoppaan – tai jos ei ihan sinne niin ainakin niiden painoarvon voi ennustaa heikkenevän tulevaisuuden yhteiskunnassa. Näin siksi, että työn ja muun elämän välinen raja hämärtyy, lineaarisuus pirstoutuu ja jokainen yksilö sekä ryhmä myötävaikuttavat yhteisiin asioihin vaihtelevin panoksin eri organisaatioissa.

Otan nyt esimerkiksi itseni. Olen tutkija, opettaja, toimittaja, kirjailija, kannanottaja, sparraaja, valmentaja, konsultti, hallintohenkilö, bisnesenkeli ja sijoittaja. Noin 2800 tunnin vuotuisesta työskentelystä ja yrittämisestä (kyllä, se on tippunut vuosien varrella tälle tasolle), jota teen kalenteria ja kellonaikaa tuijottamatta, noin 2000 tuntia menee professuurin puitteissa tutkimukseen, opetukseen, tiedelehtien toimitukseen, akateemisiin hallintotehtäviin sekä kannanottoihin (todettakoon muuten, että professorin vuotuinen virallinen työaika on 1600 tuntia). Noin 400 tuntia menee valmennukseen ja konsultointiin ja 400 tuntia elinkeinoelämän hallintotehtäviin, bisnesenkelitoimintaan ja sijoittamiseen.

Uskon, että tulevaisuudessa yhä useampi ainakin meistä asiantuntijatyötä tekevistä jakaa aikaansa lukuisten erilaisten, mutta toisiinsa liittyvien ja toisiaan tukevien roolien ja tehtävien kesken, jotka voivat kytkeytyä hyvin erilaisten ja eri paikallisuuksissa toimiviin organisaatioihin ja löyhiin verkostoihin sopimusten ja yhä useammin luottamuksen pohjalta. Tällöin yksilön ja yhteisön identiteetti ja asema yhteiskunnassa eivät määrity tietyn tehtävän tai roolin kautta, vaan tätä on haettava abstraktiotasoa nostamalla. Perinteisistä suoraviivaisista ja yksinkertaisista asetelmista irtautuminen edellyttää muutosta paitsi toiminta- ja ajattelutavoissa myös sääntely-ympäristössä.

Optimistina näen, että uusi työ ja yrittäjyys kaventavat työssä olevien ja työttömiksi, työkyvyttömiksi tai eläkkeelle tuomittujen välistä kuilua, eli toisin sanoen rakentavat siltaa näiden välille. Tämä tukee entistä joustavampaa ja monipuolisempaa osallistua yhteiskunnan toimintaan eri elämänvaiheissa ja vähentää täten syrjäytymisriskiä ja monia muita ongelmia.   

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti