tiistai 20. tammikuuta 2015

Valtioneuvoston kanslia: lopetetaan osuuskunnat!

Valtioneuvoston kansliasta on tullut kaikessa hiljaisuudessa raportti 5/2014, joka käsittelee omistusta, omistajaohjausta ja määräysvaltaa suomalaisissa suuryrityksissä. Tiivistelmässä ja johtopäätöksissä on silmiinpistävän jyrkkä politiikkaohjeistus, jonka pääviesti on seuraava: osuuskunnille ei ole enää nykyisin käyttöä, joten valtion tulisi tukea niiden muuttamista pörssiyhtiöiksi!

Sinänsä raportissa esitetään mielestäni ihan tarpeellisia näkökulmia ja ratkaisuja taloutemme ongelmiin - hyvin samanlaisia, joita olen itse täällä blogissakin viljellyt muun muassa aktiiviseen omistajuuteen, yksityiseen pääomansijoittamiseen ja erityisesti kansalaisten sijoitustoimintaan liittyen. Osuustoiminta näyttelee raportissa sivuroolia ja käsittely on itse asiassa melko kapeakatseista. On siis melko erikoista, että juuri osuuskuntiin liittyen on esitetty niinkin voimakkaat johtopäätökset. Kenenköhän intressejä tämä oikein palvelee?

Jos kirjoittajat noteeraisivat esimerkiksi innovaatioiden yhteiskehittelyn ja tiedon käyttöön liittyvien oikeuksien kasvaan roolin eri markkinoilla sekä näihin liittyen inhimillisen pääoman ja sosiaalisen pääoman korostuvan merkityksen arvonluonnissa ja sen organisoinnoissa, saattaisivat osuuskuntia koskevat johtopäätökset ja johtopäätökset ylipäätään olla hyvin erilaisia. Tässä raportissa pysytään melko vahvasti rahoituksen ja rahoitusmarkkinoiden näkökulmassa. Informaatioaikakauden palveluyhteiskunnassa olennaista toiminnalliseen sidokseen kytkeytyvää omistajuutta ja hallintoa ei kyetä tai edes pyritä ymmärtämään - vaikka nimenomaan pelkistä sijoittajaintresseistä rakentuvien yritysten ongelmat raportissa tunnistetaankin.

Tämä raportti on jälleen yksi osoitus siitä, että osuuskuntien ja keskinäisten vakuutusyhtiöiden ei kannata jäädä laakereilleen lepäämään. Sen sijaan niiden kannattaa aktiivisesti tukea osuustoiminnan tutkimusta yliopistoissa. Kun malli saa tuekseen tutkimusta, jonka kautta sen olemassa olo vähintäänkin oikeutetaan, on mallin poliittisen tappamisen riski pienempi. Osuustoimintayritysten hallituksille voi ihan aiheesta huomauttaa, että nyt puhutaan aivan eri mittaluokan uhkista ja riskeistä kuin mihin hallitukset tyypillisesti joutuvat hallitustyössään varautumaan.

Osuustoiminnalla on merkittävä rooli Suomen taloudessa ja sosiaalisessa edistyksessä. Kuvitelkaa mitä se tekisi tavallisille suomalaisille kuluttajille, työntekijöille ja elinkeinonharjoittajille, jos heidän hallitsemansa yritystoiminta siirtyisi sijoittajien käsiin. Se olisi suuri puhallus - jollaisia on nähty muun muassa neuvostovallan murtuessa Venäjällä ja kaiketi Suomessakin esimerkiksi joidenkin puhelinyhtiöiden tapauksessa. Puhalluksella viittaan siihen, että harvat pelurit rikastuvat merkittävissä uudelleenjärjestelyissä suurten massojen kustannuksella. Suuren puhalluksen jälkeen muuttuisivat nykyisten osuustoimintayritysten strategiat hyvin toisen näköisiksi. Ruoan hinta ei taatusti ainakaan laskisi. Ja pian loppuisivat niin pienet maatilat kuin haja-asutusalueiden vähittäiskauppa.

Taloudellisen yhteistoiminnan tutkimuksen seura ei tule olemaan tämän politiikkaohjeistuksen osalta hiljaa. Odotamme kuitenkin oikeaa hetkeä kannanotoille. Sellaisia tullaan näkemään todennäköisesti tilaisuuksissa, joissa käsitellään omistajuutta suomalaisen yhteiskunnan dynamona. Tällaista tilaisuutta puuhataan myös seuran toimesta. Tietenkin tulemme ottamaan kantaa myös lehtien palstoilla.

Lopuksi täytyy erästä TV-mainosta ikään kuin lainaten kysyä: Mistä näitä raportteja oikein tulee?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti