perjantai 19. joulukuuta 2014

Pahan hallinnon periaatteet

Yritysten ja julkisorganisaatioiden hyvästä hallinnosta puhutaan paljon. Osakeyhtiöiden tapauksessa hyvä hallinto on tärkeää uskottavuuden kannalta. Sijoittajat eivät mielellään anna rahojaan yritykselle, jonka hallinto ei ole hyvän hallintotavan mukaan järjestetty. Julkisorganisaation tapauksessa hyvän hallinnon periaatteiden noudattaminen on tärkeää sen kannalta, että kansalaiset ja kuntalaiset voivat luottaa tapaan, jolla yhteisiä asioita hoidetaan – että hallinto on hyvinvoinnin edistämisen ja yhteisen menestymisen kannalta toimiva ja oikeudenmukainen. Osuuskunnissa hyvä hallinto ratkaisee niin jäsenten taloudellisten suhteiden jatkuvuuden kuin heidän luottamuksensa demokratian pohjalta ponnistavaan johtamiseen. Jos osuuskunnat asemoituvat markkinoilla ”miksi tahansa yrityksiksi”, eivätkä pyri hyödyntämään osuustoimintamalliin liittyviä kestäviä kilpailuetuja, on hyvä hallinto tärkeää lähinnä sisäisesti, menestyvää päätöksentekoa ajatellen. Jos sen sijaan osuustoimintamallin potentiaali halutaan hyödyntää, nousee hyvä hallinto ratkaisevaan rooliin jäsensuhteiden kannalta. Ilman hyvää hallintoa eivät osuuskunnan jäsenet saa omistajuuden tunteiden, samastumisen ja sitoutumisen kannalta olennaista informaatiota saati koe olevansa osa osuuskuntaa ohjaavaa ja sen menestykseen myötävaikuttavaa omistajayhteisöä.

Hyvän hallinnon periaatteita on tietenkin myös listattu viimeisen parin vuosikymmenen aikana tuhansia ja taas tuhansia kertoja erilaisten komiteoiden toimesta. Päätin koota erään australialaisen osakeyhtiöille tehdyn suosituksen sekä kansainvälisen julkishallinnolle tehdyn suosituksen pohjalta oman listani. Aussilista jäsentää tämän ja julkishallinnon lista tuo lisukkeita. Minä sitten vielä höystin näitä johdonmukaisin pikku lisäyksin. Jotta homma olisi vähän mielenkiintoisempaa, käännänkin kaiken ylösalaisin. Eli tässä siis Huonon (Pahan) Hallinnon periaatteet kaikille organisaatioille:

1. Älä luo saati pidä selkeitä rooleja johdon ja hallinnon eri yksilöiden ja elinten välillä. Rakasta kaaosta.

2. Miehitä hallinto samankaltaisilla ihmisillä. Älä missään tapauksessa kiinnitä huomiota valittavien henkilöiden osaamiseen ja kokemukseen.  

3. Luovuta valta kunniattomille ja säälimättä omaansa tai joidenkin asiaan kuulumattomien intressiryhmien etua ajaville yksilöille. Naura eettisyyden vaatimuksille ja aktiivisesti tue toiminnallasi epäeettistä käytöstä.

4. Selvitä mikä on sijoittajille, kansalaisille tai jäsenille taloudellisesta, sosiaalisesta ja/tai psykologisesta näkökulmasta tärkeää tietoa ja pidätä se heiltä. Vastusta kaikkea mikä liittyy läpinäkyvään raportointiin eri sidosryhmille. Älä missään tapauksessa kerro miten päätökset tehtiin saati perustele miksi päädyttiin juuri tiettyihin valintoihin.

5. Hallintoprosesseissa, erityisesti nimityksissä ja tärkeissä päätöksentekotilanteissa vältä aikatauluissa pitäytymistä sekä ajantasaisen ja kattavan kuvan antamista. Ripottele tietoa ohjataksesi päätökset haluamaasi suuntaan.

6. Naura omistajien, kansalaisten tai jäsenten oikeuksille – muista, että sinä hallitset, eivät ne, jotka ovat sinut tehtävääsi asettaneet. Älä missään tapauksessa osallista mitään sidosryhmiä – hiljennä heti kaikki nousevat äänet ja pidä syrjäytyneet syrjässä. Tämä organisaatio on oikeastaan sinun valtakuntasi!

7. Unohda valvonta ja kontrolli, sillä riskin käsite on huuhaata ja epäonnistuminen mahdotonta – tai ainakaan se ei ole koskaan sinun syysi, jos jotain menee pieleen. Oikeastaan ketään ei tulisi pitää tilivelvollisena.

8. Pidä hallinto mahdollisimman epävirallisena, eli vältä sääntöjä ja pelisääntöjä. Pidä huoli siitä, että todelliset päätökset tehdään aina kokousten ja virallisten toimielinten ulkopuolella. Lakikirjat ja hallintotapasuositukset on syytä sivuuttaa olankohautuksella.

9. Pidä hallinnon palkkiot alhaisena, jotta tehtävät eivät kiinnostaisi osaavia ja taitavia yksilöitä. He saattaisivat esittää ikäviä kysymyksiä, ohjeita tai vaatimuksia. Jos osaajia kaikesta huolimatta joukkoon eksyy, savusta heidät pois ensi tilassa. 

10. Vähät välitä siitä millaisia vaikutuksia organisaatiosi toiminnalla on eri sidosryhmille. Esitä erityisesti median ja viranomaisten suuntaan puhdasta pulmusta ja kiillota kilpeäsi.

Jokainen voi verrata oman organisaationsa toimintatapaa tähän periaatelistaan ja reflektoida missä pahan-huonon-hyvän hallinnon tasolla mennään. Toivottavasti kovin moni yllä listatuista periaatteista ei vaikuta oman organisaation osalta tutulta. Sen verran väkevä keitos näistä aineksista syntyy, että siinä myrkyttyvät niin organisaatio, asianosaiset kuin sidosryhmätkin!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti