sunnuntai 14. joulukuuta 2014

Ratkaisevaa on se miltä toiminta näyttää

Sosiaalisen median aikakaudella yritykset ovat entistä tiukemman valvonnan alla. Kuluttajat ja muut sidosryhmät pystyvät seuraamaan yritysten toimintaa aiempaa lähemmin ja ennen kaikkea nopeasti välittämään tietoa väärinkäytöksistä ja väärinkäytösepäilyistä.

Yritysten hallityksille on tyypillisesti osoitettu erilaisia vastuita muun muassa yrityksen taloudellisesta asemasta, sopimuksellisista velvoitteista, aineettomista oikeuksista ja inhimillisistä voimavaroista huolehtimiseen. Nyt tähän listaan voidaan hyvin lisätä myös vastuu yrityksen maineesta. Maineriskin hallinta voidaan toisin sanoen lukea yhdeksi riskienhallinnan osa-alueeksi.

Voidaan kysyä kuinka hyvin yritykset osaavat maineriskin hallinnan. Pahimmillaan maineriskin kannalta olennaisia teknologisia ja arvoihin liittyviä muutoksia edes tunnisteta. Näin ollen maineen kannalta riskialttiita toimintatapoja ei välttämättä ymmärretä kitkeä pois ennen kuin vahinko tapahtuu. Tällaisia toimintatapoja voi löytyä mistä tahansa yrityksestä - ennen kaikkea silloin, kun yksi henkilö tai ryhmä nousee kuvitelmissaan yritystä ja yhteisöä suuremmaksi. Toisaalta voi olla, ettei hallitus ole huolehtinut maineeseen liittyvän kriisin varalle toimintaperiaatteita ja -suunnitelmia. Tällöin tavoitellun maineen säilyttäminen yksittäisten ylimmän johdon edustajien vaistojen ja hyvässä lykyssä jonkin kriisiviestinnän kurssin varassa.

Maineesta puhuttaessa on hyvä muistaa, että usein ei edes ole ratkaisevaa se miten on toimittu. Olennaista on se miltä toiminta ulospäin näyttää. On meillä esimerkkejä siitäkin, että jopa oikeudessa on pidetty tärkeämpänä sitä miltä asiat näyttävät kuin miten ne ovat niin sanotusti "oikeasti" menneet. Hyvä on muistaa sekin, että nykyisellään kaikki mikä voi vahingoittaa yrityksen mainetta todennäköisesti nousee esiin ennemmin tai myöhemmin - myös ilman väärinkäytösten kohteena olevien aktiivisia toimia. Silmiä ja korvia on ikään kuin kaikkialla.

Toimintatapoihin kannattaa siis kiinnittää huomioita eettisistä ja muutoinkin maineen kannalta olennaisista lähtökohdista käsin. Tämän lisäksi tulee olla valmis vastaamaan mainetta koskeviin haasteisiin. On hyvä tiedostaa, että yrityksen toiminta jakautuu aina yksittäisten henkilöiden toimintaan. Eteen voi siis tulla valintatilanteita, joissa menee joko yksittäisten henkilöiden tai yrityksen maine. Juuri näissä tilanteissa tarvitaan määrätietoisuutta yrityksen maineen säilyttämisessä. Muutoin yksittäinen henkilö voi viedä dramaattisella tavalla suohon koko yrityksen. Olennaista yrityksen maineen kannalta on se kuinka yritys puitteissaan toteutuneisiin väärinkäytöksiin tai sellaisilta vaikuttaviin toimiin reagoi.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti