keskiviikko 31. joulukuuta 2014

Jäsenmäärää koskeva lakiuudistus oli tarpeellinen

Uuden Osuuskuntalain valmistelussa paljon porua herättänyt minimijäsenmäärän tiputus kolmesta yhteen saattoi olla erittäin tärkeä osuuskuntien perustantaa ajatellen. Kokemuksista tällä saralla en sinänsä ole vielä paljoa kuullut, mutta perustan arvioni start-up tiimien parissa tekemäämme tutkimukseen. Itse asiassa työskentelen yhden tällaisen tutkimuksen kanssa parhaillaan näin vuoden viimeisen päivän kunniaksi.

Havainnot niin olemassa olevassa tiimiyrittäjyyskirjallisuudessa kuin nyt tekeillä olevassa tutkimuksessa kertovat kahdesta tiestä tiimiyrittäjyyteen. Yksi näistä on sellainen, jossa olemassa oleva tai ainakin ennen yrityksen perustamista rakentuva tiimi tunnistaa markkinoilta mahdollisuuden tai luo sellaisen yhdessä. Tämä tie on melkolailla linjassa vanhan osuuskuntalain kanssa. Toinen tie tiimiyrittäjyyteen on kuitenkin sellainen, jossa yksilö tunnistaa tai luo mahdollisuuden, johon tarttuminen edellyttää tiimityötä. Yrittäjätiimillä on toisin sanoen johtaja ja suunnannäyttäjä, joka laittaa yrityksen alulle ja kokoaa sitten tiimin ympärilleen - tuomaan oman kontribuutionsa, käyttämään ääntänsä ja kantamaan osansa riskistä. Tällaista prosessia uusi osuuskuntalaki selvästi joustavoittaa ja siis mahdollistaa myös yrityksen perustamisen ennen kuin ryhtyy "myymään" idea jäsenyydestä potentiaalisille tiimiläisille.

Kaikkiaan tiet tiimiyrittäjyyteen ja yrittäjätiimien jäsensuhteet voivat saada hyvin monenlaisia muotoja. On vain hyvä, että laki mahdollistaa monimuotoisuuden myös osuuskuntamuodon puitteissa. Uusi laki ei kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa, että osuustoiminta on aina yhteistoimintaa ja edellyttää siis ryhmän kokoamista tai tiimin rakentamista ennen tai jälkeen yrityksen perustamisen. Varsinkaan osuustoiminnan etuja ei voi pasta nauttimaan toimimalla yksin. Tässä suhteessa jäsenmäärää koskeva lakimuutos tuskin turmelee osuustoimintaa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti