maanantai 23. maaliskuuta 2015

Äly-Saimaa on aito mahdollisuus

Ihmiskunnan historian aikana on koettu muutamia merkittäviä mullistuksia, jotka ovat vaikuttaneet olennaisesti siihen millaisiin pääomiin hyvinvoinnin edistys perustuu. Keskeisimmän tuotannollisen pääoman luonne on muokannut valtasuhteita ja määritellyt myös sitä missä ihmiset elävät.

Maanviljelyn kehittyminen kiinnitti aikanaan ihmiset aiempaa vahvemmin tiettyihin maantieteellisiin sijainteihin. Työvoima ja elämä keskittyivät tilojen ympärille. Maanomistus oli keskeinen valtasuhteita määrittävä tekijä. Teollistumisen aikakaudella työvoima ja elämä keskittyivät koneiden, laitteiden ja niitä suojaavien kiinteistöjen ympärille. Merkittävät riski-investoinnit mahdollistavasta finanssipääomasta tuli keskeinen vallan lähde. Nyt elämme informaatioaikakautta, jolloin työvoima ja elämä keskittyvät jatkuvasti tiiviimmin tiedon luomisen ja sen käytön ympärille. Tiedon luominen ja hyödyntäminen perustuvat ihmisten yhteistyöhön ja yhteistoimintaan, joten perinteisen tuotannollisen pääoman omistukseen perustuvat valta-asetelmat murtuvat monilla aloilla. Informaatioteknologian avulla ihmiset kykenevät antamaan panoksensa yhteistoimintaan yhä useammin ajasta ja paikasta riippumatta.

Nyt meneillään oleva murros tulee muuttamaan monia asioita - yllättävänkin pian. Meillä Suomessa yhä merkittävämpi osa työvoimasta toimii virtuaalimaailman verkostoissa. Aika- ja paikkasidonnaisuudesta irrotaan yhä vahvemmin myös niissä organisaatioissa, jotka ovat perinteisesti tunnettu byrokraattisina. Näin ollen on itse asiassa normaalia, että tietotyöläiset työskentelevät laajalti muualta kuin perinteisestä fyysisestä toimistosta käsin. Myöskään ostaminen ja kuluttaminen eivät enää edellytä samanlaista keskittymistä kuin perinteisesti. Virtuaalitodellisuudessa toimivien kauppojen logistiset ketjut kulkevat suoraan koteihin - automatisoitujen lennokkien avulla ilmateitse - sekä perinteisemmin maitse liikenne- ja elintarvikemyymälöiden yhteyteen. Yhä laajempi joukko palveluita, mukaan lukien monet terveyteen ja koulutukseen liittyvät palvelut, on tarjolla virtuaalisesti.

Paikkaan ja aikaan liittyvien rajoitteiden murtuessa ihmiset alkavat hakeutua sellaisiin elinympäristöihin, joista he pääsivät aiemmin nauttimaan lähinnä vapaa-ajalla. Esimerkkinä vapaa-ajan asutuksesta tunnettu Etelä-Savo. Fyysisyyden osalta siirrytään teollistumisen ajan keskittymisestä takaisin kohti hajautumista. Sijoittumispäätöksiin vaikuttavat ennen kaikkea elinkustannukset, lähiruoan laatu ajatellen yleistä terveyttä ja ennen kaikkea aivojen tarpeita, veden ja ympäristön puhtaus, luonnon tarjoama elämyksellisyys, yhteiskunnalliseen infrastruktuuriin liittyvä luotettavuus, alueen sosiaalinen pääoma yleensä sekä alueen teknologinen infra.

Saimaan alue kokonaisuudessaan on kuin tehty tulevaisuuden tarpeisiin. Äly-Saimaan luomiseksi tarvitaan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistä tahtotilaa ja eri toimijoiden tiivistä yhteistyötä ja yhteistoimintaa yhteisen tahtotilan toteuttamiseksi. Tärkeänä osana kokonaisuutta ovat yhteisesti koordinoidut, jaetut investoinnit alueen tietoliikenneinfrastruktuuriin. Tärkeä rooli voisi olla myös perinteiset omistussuhteet ylittävällä jakamiseen perustuvalla liikkuvuuspalvelulla, josta maksettaisiin, hyödyttäisiin ja oltaisiin vastuussa käytön suhteessa. Tämä paitsi alentaisi merkittävästi liikkumisen kustannuksia ja päästöjä myös lisäisi kasvokkaista vuorovaikutusta alueen toimijoiden kesken, jolla olisi virtuaalimaailman ohella edelleen tärkeä rooli luottamuspääoman ja verkostojen muodostumisen kannalta. Saimaan, sen rantojen ja ja pohjavesien puhtautta tulisi tietenkin edelleen vaalia ja maataloutta kehittää sekä brändätä ennen muuta luonnonmukaisuutta ja lähiruoan korkeita ravintoarvoja korostaen. Pahitteeksi ei olisi sekään, jos ensimmäisten joukossa Suomessa ja koko maailmassa olisi SOTE-sotkut korvattu aivan uudella tavalla järjestää palveluita - kuullen ja analysoiden eri sidosryhmien tarpeita esimerkiksi uusia teknologioita ja digitalisaatiota hyödyntäen. Oikeastaan kaikkeen edellä mainittuun löytyy Saimaan alueelta huippuluokan osaamista. Muuta ei siis tarvita kuin, että laitetaan porukalla hihat heilumaan.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti