tiistai 10. maaliskuuta 2015

Tutkimus kyseenalaistaa omistajien itsekkyyden

Arvioin hiljattain kansainväliseen niin sanottuun huipputiedelehteen arvioitavaksi tulleen artikkelikäsikirjoituksen. Tutkimus keskittyi psykologisen omistajuuden vaikutuksiin ihmisten käyttäytymisessä. Testiasetelmia ja useita erilaisia aineistoja hyödyntänyt tutkimus nosti esiin muutamia erittäin olennaisia asioita liittyen omistajuuteen. Sellaisia, joiden valossa moni yritysten omistajia koskeva oletus ja lähtökohta-asenne joutuu hyvin kyseenalaiseen valoon.

Arvioimani artikkelin merkittävin löydös oli, että ihmisten muodostaessa psykologiseksi omistajuudeksi kutsutun suhteen jonkin kohteen kanssa, toimii hän myötämielisemmin niiden ihmisten suhteen, joiden kanssa hän on tekemisissä välittömästi sen jälkeen, kun on ollut tekemisissä psykologisen omistajuuden kohteen kanssa. Välittävänä tekijänä on se mielihyvä, jota ihminen kokee tämän perusominaisuuksiin liittyvien omistajuusmotivaatioiden tyydyttyessä.

Vietäessä löydökset yritysten omistamisen kontekstiin, nousee osakkaiden psykologinen omistajuus keskeiseksi tekijäksi sidosryhmäsuhteiden kannalta. Edellä mainitussa tutkimuksessa psykologisen omistajuuden havaittiin olevan yhteydessä lisääntyvään rahan jakamiseen jopa täysin tuntemattomille kanssaihmisille. Kyse ei ollut kuvitteellisesta tilanteesta, vaan konkreettisesta itselle testitilanteessa hankittuihin rahoihin liittyvästä valintatilanteesta. Sijoittajia pidetään ahneina ja itsekkäinä. Tiivis vuorovaikutussuhde yritykseen, aktiivinen omistajuus ja näiden synnyttämä psykologinen omistajuus mahdollisesti murtavat taloudellista itsekkyyttä, jos sellaista on edes lähtökohtaisesti. Psykologinen omistajuus voi siis olla yrityksen pitkän aikavälin menestyksen kannalta, johon tarvitaan kaikkien sidosryhmien panosta, merkittävä tekijä myös omistajan ja yrityksen suhdetta laajemmin. Sehän jo tiedetään, että psykologinen omistajuus motivoi omistajan pitämään hyvää huolta yrityksestä ja sen menestyksestä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti